Muziekgeschiedenis

Misschien heb je wel eens stilgestaan bij de volgende vragen: Hoe ontstaat een nieuw muziekstuk? Hoe word je componist? En ga je dan hele nieuwe technieken uitvinden? Schrijf je voor een enkel instrument of voor een heel orkest? Hoe is de ontwikkeling van de vocale muziek verlopen? Dit zijn allemaal vragen, die aan bod kunnen komen in een cursus muziekgeschiedenis.

Nu we in de 21ste eeuw leven kunnen we door gebruik te maken van allerlei bronnen ( audiovisuele middelen) een duidelijker beeld krijgen hoe de kunst,  en in het bijzonder, de muziek zich heeft ontwikkeld onder invloed van het dagelijkse maatschappelijke leven en de voortschrijdende technische ontwikkeling. Deze elementen worden besproken in een cursus muziekgeschiedenis met als specifieke stijlperioden de Renaissance en Barok.

De cursus zelf telt drie lessen van zestig minuten, is bedoeld voor alle belangstellenden (alle leeftijden)  en kost € 25, exclusief materialen. De cursus gaat door bij minimaal vijf aanmeldingen.

Cursus-aanbod

Korte cursussen
Leeftijd Lessen Tarief Lesduur
Niet leeftijdsgebonden 3 lessen € 25,- 60 minuten inschrijven