Kennismakingscursus / korte cursus

De kennismakingscursussen en diverse korte cursussen van Muziekschool de Muzen tellen in principe 8 lessen in groepsverband. Indien de cursus op individuele basis gegeven wordt, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Individueel starten kan een optie zijn indien er geen medecursisten zijn of als het vastgestelde lesmoment niet uitkomt. 

Per leerling is een aantal minuten (80)  beschikbaar en in het geval van een individuele invulling van de cursus worden de minuten anders ingedeeld. Omdat de cursusprijs is gebaseerd op het aantal lesminuten (€ 76,50 voor cursisten tot en met 20 jaar of € 78,00 voor cursisten vanaf 21 jaar, voor 80 minuten) vindt geen restitutie plaats indien de cursus gegeven wordt in vier lessen van 20 minuten in plaats van achtmaal 10 minuten. 

De indeling van de cursussen per leerling:

1 cursist 8 maal 10 minuten les
1 cursist 4 maal 20 minuten les
2 cursisten 8 maal 20 minuten les
3 cursisten 8 maal 30 minuten les
4 cursisten 8 maal 40 minuten les

Deze indeling van de cursus geldt ook voor diverse korte cursussen, die 8 lessen tellen. Hieronder vallen onder meer koorscholing, liedbegeleiding op gitaar, djembé en spelen met akkoorden voor pianisten. Ook voor de cursusreeks 'Hoezo te oud voor....' geldt deze indeling van de lessen. Een kennismakingscursus of 'Hoezo te oud voor...' kan maar één keer per cursusjaar worden gevolgd.