Repeteren? Dan kan bij De Muzen!

Het bespelen van een muziekinstrument is natuurlijk heel erg leuk om te doen, maar het is niet altijd mogelijk om thuis te oefenen en om nou lekker vooruitgang te boeken met jouw instrument, is het oefenen toch wel noodzakelijk. Daarom heeft De Muzen de Studeerkaart in het leven geroepen. Deze kaart biedt leerlingen de mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief een lesruimte te huren om zo toch gewoon te kunnen repeteren!

De Studeerkaart kost €20 en geeft vijfmaal toegang tot een lesruimte. De oefensessies mogen maximaal 90 minuten duren dus in totaal kan je 450 minuten oefenen in een daarvoor geschikte ruimte voor slechts €20!  Dit tarief is enkel bedoeld voor individuele cursisten. Externe huurders en bandjes betalen het gebruikelijke huurtarief (dit bedrag verschilt per ruimte).

Om gebruik te kunnen maken van de Studeerkaart dient een speciaal inschrijfformulier ingevuld te worden. Dit formulier is af te halen bij de balie van Spectrum en bij de administratie. Na het verwerken van de inschrijving, ontvangt de cursist een 'papieren' Studeerkaart. Vraag de kaart wel op ruim aan, want je moet om gebruik te kunnen maken van een ruimte, wel een afspraak maken. De lesruimtes zijn immers niet altijd vrij. Het maken van een afspraak kan via de cursistenadministratie: cursisten@muzenveenendaal.info. Telefonisch contact opnemen via 0318-550646 kan natuurlijk ook; Claudia Wanner is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

De voorwaarden van de Studeerkaart
Deze Studeerkaart geeft recht op 5 huurmomenten à maximaal 90 minuten in een lokaal van Muziekschool de Muzen.
* Het is niet mogelijk om de minuten te verdelen over verschillende dagen. Het betreft  maximaal 5 huurmomenten die ieder maximaal 90 minuten kunnen duren. 
* Het bedrag van de Studeerkaart dient in één keer betaald te worden.
* De Studeerkaart is persoonsgebonden.
* De huurmomenten worden in overleg met de administratie gepland. Het is niet mogelijk om zonder afspraak gebruik te maken van een lesruimte.
* Een gemaakte afspraak geldt als bindende afspraak.
* Als de cursist naar een huurafspraak komt, moet deze Studeerkaart meegenomen worden. Zonder kaart is er geen toegang tot een lesruimte. 
* Zowel de cursist als een medewerker van Spectrum/De Muzen dient de kaart af te tekenen. Tevens dient de cursist te tekenen voor het meenemen van de sleutel van de lesruimte. Na het aftekenen van de kaart en sleutel krijgt de cursist toegang tot de lesruimte. Na afloop van het repeteren dient de sleutel weer te worden ingeleverd bij de balie.
* Ongebruikte huurmomenten kunnen niet meegenomen worden naar een volgend cursusjaar.
* Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij ongebruikte huurmomenten.
* Op de Studeerkaart zijn de algemene voorwaarden van Muziekschool de Muzen van toepassing.