Trompetdag: Vingervlug en super hoog

Trompettisten kunnen zaterdag 21 april aan de slag met het thema ‘Vingervlug en super hoog’ bij onze jaarlijkse Trompetdag. Iedereen is van harte welkom om mee te spelen.

Dit jaar verleent Martijn de Laat zijn medewerking aan de Trompetdag. En hij is zeker niet de eerste de beste: hij is hoofdvakdocent trompet van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en is lead trompettist van het Metropole Orkest. Onder zijn leiding, en die van trompetdocent Maurice Ditmer, gaan de deelnemers aan de slag met het thema.

Doel van de Trompetdag is om gezellig samen te musiceren en om van elkaar te leren. Daarbij worden leerlingen per niveau ingedeeld. Eerst repeteren de groepen afzonderlijk, om uiteindelijk samen een mooie presentatie voor publiek te geven. Deze presentatie vindt vanaf 15.00 uur plaats in het Ontmoetingshuis.

De Trompetdag zelf is op zaterdag 21 april, van 11.00 tot 15.30 uur, in het Ontmoetingshuis. Deelname kost € 5,00 voor leerlingen van De Muzen, maar ook niet-leerlingen zijn van harte welkom! De kosten voor niet-leerlingen bedragen € 10,00.

Aanmelden
Om mee te kunnen doen aan de Trompetdag is het noodzakelijk om jou vooraf aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@muzenveenendaal.info met daarin vermelding van jouw naam en het aantal jaar ervaring. Aanmelden kan tot en met dinsdag 10 april. Na aanmelding ontvang je een e-mail met daarin alle betaalinformatie.