Voortgang proces Spectrum

Na afstemming met de gemeente kunnen we het volgende laten weten: Inmiddels is het delaminatie-onderzoek van de kritische plaatnaden (het ‘afkloppen’ van de vloeren) afgerond. Hieruit blijkt dat er slechts op een klein aantal plekken sprake is van beperkte delaminatie. Dat is goed nieuws!

De volgende stap is het uitvoeren van een zogenaamde ‘proefbelasting’. Hierbij wordt gekeken hoe de vloer reageert op een daadwerkelijke fysieke belasting (doorbuigen, scheuren, andere reactie?). Als dit ook goed is dan betekent dat de mogelijkheid om terug te keren naar Spectrum een stapje dichterbij is gekomen. Je zult je ongetwijfeld afvragen: moet er dan niks gebeuren aan die vloeren? Ja, dat moet. Maar, als de ‘proefbelasting’ positief uitpakt kunnen de noodzakelijke werkzaamheden plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip (bijvoorbeeld in een vakantie).

We laten zo snel mogelijk weten op welke termijn de proefbelasting wordt uitgevoerd.